Ψηφιακή Τρισδιάστατη Ογκομετρική Τομογραφία.

Η ογκομετρκή ψηφιακή τομογραφία χρησιμοποιείται για την τρισδιάστατη απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής (όλων των δοντιών και των γύρω ιστών) και έτσι ο κλινικός ιατρός αποκτά μια γενική εκτίμηση για την ανατομία και και την παθολογία της απεικονιζόμενης περιοχής.

Η ψηφιακή απεικόνιση ελαχιστοποιεί τη δόση της ακτινοβολίας και βελτιστοποιεί την άμεση διάγνωση.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προσφέρει η ψηφιακή απεικόνιση είναι, ότι μπορούν να εκτιμηθούν οι αποστάσεις με μεγάλη ακρίβεια όπως, για παράδειγμα, μιας οστικής βλάβης, ή να υπολογιστεί με ακρίβεια το διαθέσιμο οστό για την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Επίσης, η παρουσία ψηφιακού ογκομετρικού – τομογραφικού μηχανήματος σ’ ενα εμφυτευματολογικό οδοντιατρείο δίνει την δυνατότητα του άμεσου ελέγχου της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Στο ιατρείο λειτουργεί το ψηφιακό πανοραμικό και ογκομετρικό ακτινογραφικό KODAK 9000 3D.

Share this:

Like this: